Werknemer en werkgever onder druk

In de huidige werkcontext staan zowel de werkgever als de werknemer steeds meer onder druk.

De druk op de werknemer groeit zowel in het werk, als in de privé sfeer. In beide levenssferen worden de ambities en wensen steeds groter, zijn de mogelijkheden ook steeds groter. De toenemende zichtbaarheid van succes etalerende mensen op social media en de overtuiging dat je verantwoordelijk bent voor je eigen succes, doet niet alleen de ambities stijgen, maar ook de verwachtingen deze waar te kunnen (moeten) maken.Wat de druk op ‘genieten’ en een leuk leven hebben verhoogt.

Tegelijk stijgt de druk ook op het werk. Door toenemend verloop en verzuim moet men met minder meer doen, en zijn ook daar de ambities groot. Net als het ongeduld om stappen te maken of om te begrijpen wat werken in een grote organisatie betekent en de frustraties die dat kan oproepen.

Dit samen maakt dat de levensdruk toeneemt.

Maar niet alleen de druk op de werknemer neemt toe. Tegelijk neemt ook de druk op de werkgever toe. Door schaarste op de arbeidsmarkt, flexibilisering en toenemend fysiek en mentaal afhaken van werknemers komt de performance van organisaties onder druk. En daarmee de business en de groei van de business met gevolgen voor de tevredenheid van eventuele aandeelhouders of patiënten/klanten verenigingen.

Betekent dat zowel de werkgever als werknemer belang hebben bij het verlagen van de druk. De invulling van het werkgeverschap kan hier een uitweg bieden voor werkgever en werknemer. Human Relations Management biedt perspectief.

Archieven
Categorieën