Vergroten van de relatiewaarde van medewerkers

Om te begrijpen hoe een sterke werkrelatie waardevol kan zijn voor werkgevers, is het cruciaal om te begrijpen hoe de waardecreatie door medewerkers voor hun werkgevers tot stand komt en zich ontwikkelt. De wijze waarop in de werkrelatie waarde gecreëerd wordt, is namelijk fundamenteel anders dan die in de consumentenwereld. In de consumentenmarkt ontstaat waarde voor de organisatie in de meeste gevallen direct op het moment van de transactie, door middel van een betaling. Het prijskaartje vertegenwoordigt de waarde voor de organisatie. Het is uitgedrukt in geld en daarmee is het direct zichtbaar en concreet. Echter, in een werkrelatie ontstaat de waarde voor de werkgever pas in de loop der tijd en groeit alleen in het verloop van de relatie.

Een werkgever en een werknemer gaan een relatie aan op basis van een te verwachten waarde voor beide partijen; een waarde die zich in de toekomst moet gaan bewijzen. De arbeidsovereenkomst wordt getekend op basis van het vertrouwen dat de overeenkomst voor beiden in de toekomst tot een waardetoevoeging zal leiden.

Reden genoeg om die relatie zorgvuldig te managen.

Het is de uitdaging voor werknemer en werkgever om die waardegroei gedurende de werkrelatie daadwerkelijk te realiseren en te blijven optimaliseren. En door de wederkerigheid van een werkrelatie ontstaat die waardegroei voor werkgevers, door de waarde van de relatie voor werknemers te verhogen. Als de werkrelatie voor de werknemer een hogere waarde krijgt dan zal de werknemer zich meer inzetten en zal hij ook langer blijven. De belangrijkste drivers achter de ontwikkeling van de relatiewaarde van medewerkers.

In verschillende fasen van de werkrelatie is er in meer of mindere mate sprake van waardeverlies en is er dus winst te behalen. Maar het grootste waardeverlies vindt plaats op het moment van uitstroom van een medewerker. Het grootste risico op waardeverlies lopen organisaties door het vertrek van werknemers. Het rode vlak in onderstaande grafiek geeft de gemiste meerwaarde van een medewerker waarvan de relatie niet gemanaged wordt. Meer weten?

Archieven
Categorieën