De 7 R-en van staffing

De arbeidsmarkt is een relatiemarkt. Het is daarom tijd om afscheid te nemen van de marketing P’s in arbeidsmarketing en de arbeidsmarketing R’s te introduceren.

“Relationships energize people to drive profit.”

Je hoort vaak ‘mensen maken het merk’.

Een belangrijke groep mensen zijn je medewerkers. Medewerkers die actief zijn in steeds grotere netwerken, verbindingen aangaan en een meer of minder intense relatie met elkaar hebben. Dan kun je stellen dat de invloed van medewerkers, als kenners van binnenuit, op het merk via hun relaties steeds groter wordt. Dan gaat het zowel om de reputatie van het merk voor klant als voor het werkgeversmerk. Merken bouwen wordt daarmee relatiemanagement.

Als je relatiemanagement toepast op medewerkers en de personeelsbezetting dan toon bovenstaande cirkel de verbanden en logica waarmee je via relaties op een structurele en duurzame manier aan de personeelsbezetting en je imago werkt. De cirkel bestaat uit zeven R’en: Relevantie, Relatie, Retentie, Recommanderen, Reputatie, Referral en Recruitment. Het gevolg is dat je aan je positie op de arbeidsmarkt werkt, door een strategische en concrete invulling van deze R-en.

Tegelijk werk je door aan de relatie te werken ook aan het vergroten van de meerwaarde van je medewerkers.

Archieven
Categorieën