Human Relations Management

80% van de bedrijven worstelt met de personeelsbezetting. De druk op werkgever en werknemer neemt daardoor steeds verder toe. Zo dreigen we met z’n allen vast te lopen.

Een nieuwe benadering van werkgeverschap is nodig, waarin mens en business beiden tot hun recht komen. Met Human Relations Management is voor alle organisaties een duurzamer personeelsbestand, hogere productiviteit én een hogere tevredenheid van klanten en medewerkers en daarmee een stabiele operatie en gezonde business mogelijk.

Human Relations Management biedt werkgevers een antwoord op het werkgeverschap van de toekomst.

Het werkgeverschap bij veel organisaties wordt nogal eens gekenmerkt door een gebrek aan aandacht voor de menselijke factor in de organisatie. In de huidige maatschappij met een schaarse arbeidsmarkt en een veranderende rol van werk in het leven van werknemers komen werkgevers hier niet meer mee weg. Een groeiend aantal werknemers, en niet alleen de jonge generatie, ontwikkelen een andere kijk op werk.  Zij streven naar betekenisvolle relaties binnen hun professionele en particuliere leven. Dit vraagt om aandacht en een reactie van werkgevers. Met ‘Human Relations Management’ zet ik juist die werkrelatie centraal. Met als resultaat dat zowel werkgevers als werknemers profiteren van een verbeterde balans tussen werk en privé, een hogere voldoening en een stabieler, productiever en kwalitatief beter personeelsbestand.

Deze benadering belooft niet alleen voordelen voor individuen, maar ook voor organisaties als geheel. Werkgevers die Human Relations Management omarmen, zullen niet alleen een toename in tevredenheid en loyaliteit bij hun personeel zien, maar ook bij hun klanten. Dit biedt nieuw potentieel om groei en ontwikkeling op lange termijn te stimuleren.

Human Relations Management biedt organisaties tools om ook in de huidige tijd gemotiveerd en kwalitatief personeel voor zich te winnen en langdurige werkrelaties aan te gaan. Zodat je nooit meer zonder personeel zit.

Human Relations Management brengt vanuit een marketing perspectief verschillende HR-specialismen samen: Employer Branding, Arbeidsmarktcommunicatie, Employee Engagement, Employee Experience, Medewerker onderzoek, HR data analytics, Employee communicatie en interne communicatie. Disciplines die nu veelal nog geïsoleerd in organisaties opereren.

Archieven
Categorieën