Werken aan Human Relations Management

Hoe te werken aan Human Relations Management? Essentieel hierin is de handelingsdriehoek in Human Relations Management. vanuit deze driehoek krijg je het model in beweging en kunnen de elkaar versterkende cycli van personeelsbezetting en medewerkerswaarde worden doorlopen.

De handelingsdriehoek begint bij de relatie tussen werkgever en werknemer. De kern van een waardevolle relatie is dat beide partijen de voordelen van die relatie ervaren. En hoe groter die (gepercipieerde) voordelen voor beide partijen, hoe sterker en duurzamer de relatie. Vervolgens neem je de employee experience onder de loep en het effect daarvan op de relatie. Tenslotte onderzoek je het effect van voorgaande op het ambassadeurschap (en het behoud).

Als je niet weet hoe te beginnen of er de capaciteit niet voor hebt, help ik je hier graag mee op weg.

Archieven
Categorieën