Business Value van werknemers

‘First we must understand what workers want. Then we must give it to them. Although this could sound absurd to some, this ends up as a powerful path to sustainable business success.’ David Sirota

De verbetering van de performance van medewerkers leidt, geaggregeerd voor alle werknemers, tot verbetering van de performance van de organisatie. Dit is terug te zien in toename van de Productiviteit en de Kwaliteit van de producten en de dienstverlening. Deze leiden tot een betere Customer Experience tot een hogere Efficiency om tot de gewenste output te komen. Human Relations Management heeft dan ook een directe, positieve invloed op de bedrijfsresultaten.

De verbinding tussen werkgever en werknemer kun je zien als een relatie, een werkrelatie. Om de business value van werknemers te verhogen moet je kijken naar de relatiewaarde. De waarde van de relatie kun je, op basis van de wederkerigheid van relaties, voor de organisatie verhogen, door de waarde van de relatie voor werknemers te vergroten.

Archieven
Categorieën