Het moeras van digitale transformatie? Vaak weinig of geen aandacht voor de employee experience

Het moeras van digitale transformatie? Vaak weinig of geen aandacht voor de employee experience

Als je naar de praktijk van digitale transformatie kijkt en de signalen die daarover op de medewerker afkomen, dan spreekt er één boodschap uit. De medewerker zoals hij nu is, is niet goed genoeg. We hebben er bovendien weinig vertrouwen in dat de medewerker wel mee kan in de verandering. De conclusie is al snel dat de medewerker ongewenst is in de digitale transformatie. Het werk van de medewerker wordt geautomatiseerd en/of gerobotiseerd en wat hij dan nog kan doen is op zijn best onduidelijk. De gehele employee experience blijft vaak buiten beschouwing en onbesproken waardoor wantrouwen en onzekerheid groeit. Heeft de medewerker straks nog wel meerwaarde voor de klant en de werkgever. De focus is op techniek en de empathie met de medewerker ontbreekt.

Door vanuit de employee experience naar digitale transformatie te kijken werk je ook aan vertrouwen van die employee in die verandering. Neem niet het proces als uitgangspunt voor digitale transformatie, maar de meerwaarde van medewerkers in een gedigitaliseerde wereld. Hoe komt die het best tot zijn recht. Voor een succesvolle digitale transformatie helpt het als je als werkgever vanuit die visie weet te “inspireren om technologische toepassingen te maken op de driesprong van high tech, high touch en high meaning: technologie die mensen raakt en betekenis toevoegt.” (Wendy van Tol)

lees mijn volledige blog