Top 10 marketing inzichten voor HR

Een overzicht van de top 10 marketing inzichten voor medewerkergerichte HR

In de marketing is men al sinds jaar en dag gewend om vanuit de klant te denken. In HR is dat nog niet gewoon. Daar wordt vooral vanuit organisatie, directie en leidinggevende gekeken en helaas maar weinig wordt het perspectief van de medewerker gekozen in beleid en uitvoering daarvan. Om daar vanuit HR een begin mee te maken kan het interessant te zijn om eens over de schutting van de discipline heen te kijken bij de collega’s van marketing. Hoe zij het klantperspectief in hun werk gebruiken.

1. Marketing P–> arbeidsmarketing R

In plaats van product marketing spreken we in HR over relatie marketing. Met de ambitie om tot duurzame werkrelaties te komen, relevant en profijtelijk voor zowel werkgever als werknemer.

2. Customer Lifetime Value –> Employee Lifetime Value

In plaats van te kijken naar de waarde van een medewerker op 1 moment. Is het interessanter om te kijken naar de waarde van een medewerker gedurende de gehele werkrelatie. De waarde is namelijk niet constant en ontwikkeld zich in de tijd.

3. Maslow, Behoefte pyramide

Behoeften van medewerkers zijn niet constant en worden beïnvloed door de context op de arbeidsmarkt en het niveau waarop de behoeften op dit moment ingevuld worden. Net als de Maslow pyramide voor consumenten.

4. Customer Life Cycle –> Employee life cycle

Net als consumenten maken medewerkers een levenscyclus door in hun relatie met de werkgever. Van instroom, via doorstroom naar uitstroom. Deze relatie kan verlengt of verkort worden door werknemer of werkgever, en kan eventueel als alumni doorgezet worden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

5. Customer Experience –> Employee Experience

Door het ontstaan van een experience economie, wordt ook de experience op het werk steeds belangrijker. Het is de plek en het moment waar de beloften waargemaakt moeten worden.

aandacht-rene-herremans-merkrelaties

6. Persona – segmentatie doelgroep

Een organisatie heeft niet maar één type medewerker, maar medewerkers verschillen van elkaar. In HR is men niet gewend om met deze verschillen rekening te houden. Steeds meer medewerkers verwachten een meer persoonlijke benadering, die voor hen relevant is.

7. Klantrelatie – Medewerkerrelatie

De klantrelatie is het hoogste goed in marketing. Of dit in HR voor de medewerker ook geldt is nog maar de vraag. Bezettingsvraagstukken gaan vaak over het aantrekken van nieuw talent en het afscheid nemen van overbodig geworden talent. Het behouden, actualiseren en waarderen van talent dat er al is biedt ook weer openingen naar andere oplossingen.

8. Branding – kernboodschap

Merkidentiteit, merk portfolio en merk propositie vindt via employer branding al wel bredere interesse bij veel organisaties. Ook de arbeidsmarkt kunnen werkgevers, met anem corporates met meerdere branden veel afkijken bij de marketeers voor wat betreft merkvoering en positionering.

9. Conversation marketing – ambassadeurs

In een relatiemarketing setting in een transparante markt is wat men over je vertelt van cruciaal belang. Vanuit HR is het vaak verstandig om de verhalen in de markt te voeden door het bieden van een positieve employee experience, die persoonlijk, soepel en betekenisvol is.

10. Added value.

En de belangrijkste startvraag voor iedere werkgever: welke meerwaarde wil en kan ik bieden in het leven van mijn werknemers? (En welke meerwaarde verwacht ik terug voor mijn bedrijf en mijn klanten?)

Arbeidsmarketing-rene-herremans-merkrelaties
brainstorm-rene-herremans-merkrelaties
Archieven
Categorieën