Inzetbaarheid en EX

Tegenvallende Employee Experience leidt vaker tot burn-out symptomen

Steeds vaker zien we berichten over een stijgend ziekteverzuim bij medewerkers door overbelasting en burn outs. In de zorg, in het onderwijs, maar ook bij profit organisaties waar de druk op resultaat steeds groter wordt en individuele medewerkers daarop aangesproken worden. Bovendien lijkt de grootste generatie op de werkvloer, die van millenials, hier ook nog eens extra vatbaar voor. Zij hebben vaak de hoogste verwachting van hun werk, waardoor de impact van een tegenvallende experience, sneller leidt tot burn out en verloop.

 

De druk op mensen groeit door toenemende drang naar efficiency, gedreven door toenemende concurrentie en de niet aflatende druk op de aandeelhouderswaarde. Doordat bedrijven in deze wedloop naar groeiende winstgevendheid vooral aan 1 knop draaien, die van kosten efficiency, wordt de druk op medewerkers steeds groter. Steeds meer te doen in steeds minder tijd. Waardoor steeds meer medewerkers zich steeds verder uitgeperst voelen.

Dit wordt versterkt door de toegenomen transparantie die onderlinge vergelijkingen/concurrentie met vrienden, collega’s en het netwerk steeds makkelijker maken. Social Media staan vol met berichten die succes impliceren, waardoor anderen al snel succesvoller lijken dan jijzelf. Zo ontstaat ook van die kant een zelf opgelegde druk om maar zo succesvol mogelijk over te komen en je daarmee te profileren.

“79% van de medewerkers ervaren een vorm van burn out op hun werk.”

(OC Tanner report 2019)

Door het ‘latente’ burn out gevoel vernauwd de blik en werkopvatting van medewerkers, en focussen zich steeds meer alleen op wat er van hen gevraagd wordt, op het uitvoeren van opdrachten. Zij ervaren steeds minder ruimte om na te denken over effecten van hun handelen, om te reflecteren op de betekenis van het werk, op mogelijke vernieuwingen of kansen die voorbij komen. Juist in een markt waarin steeds meer bedrijven roepen dat hun medewerkers het verschil maken, hebben medewerkers door de toenemende druk steeds minder ruimte om echt het individuele verschil te maken.

Door alleen aan de kostenknop te draaien komt de toegevoegde waarde en productiviteit knop steeds verder onder druk te staan. De efficiency focus houdt geen rekening met wat je kwijtraakt als je mensen helemaal uitperst. Een groot deel van de menselijke meerwaarde wordt uit het proces geperst. Creativiteit, innovativiteit, ambachtelijkheid, reflectie en ethiek, verdwijnen uit de processen. Mensen voeren alleen nog maar de regels en de opdrachten uit, zonder zelf na te denken over de effecten.

En als medewerkers hun persoonlijke standaarden willen vasthouden, vallen zij steeds vaker uit of gaan op zoek naar een andere baan. De veel-eisendheid is niet alleen een bron van burn outs maar sinds 2018 ook de snelst stijgende afhaakfactor van medewerkers (Intelligence Group). Medewerkers zoeken naar oplossingen om onder druk vandaan te komen.

Archief
Categorieën