Hybride werken en EX

Employee Experience Juist nu!

Vormgeven van het hybride werken

Sinds vrijdag 13 maart 2020,  is de employee experience voor velen revolutionair veranderd. Ineens is deze volledig digitaal. Hoe pakt dit uit voor de medewerker en de werkgever? Er zijn geluiden van toegenomen efficiency, maar ook van toegenomen druk door de continue combinatie van werk en prive. Meer productiviteit, maar ook minder focus. Toegenomen vermoeidheid na een werkdag, maar ook meer rust door ontbreken van reistijd. Toegenomen taakgerichtheid, maar ook het verlies van plezier en verbinding in het werk. Maar er komen ook nieuwe vragen. Wat doet werken op afstand met mijn carrière kansen, nabijheid was tot nu toe altijd een belangrijke loopbaan versneller? Wat doet de rest van de organisatie, Wat mis ik allemaal als ik thuis zit, Ben ik nog wel goed aangesloten?  etc…

 

 

“The more technology we use, the more important people are.”

We zullen aldoende op zoek moeten naar een nieuwe employee experience. Een experience die (psychologisch) veilig is, met balans in technologie en menselijke verbinding. Een  experience die efficiënt en productief werken mogelijk maakt, voldoening geeft en betekenis geeft aan het werk. Een experience die zowel resultaatgericht als engagement gericht is, zinvol is en plezier en inspiratie geeft. Een experience die tegemoet komt aan de diverse onzekerheden van op afstand werken en de toegenomen eisen aan de werkrelatie.

Door het optimaliseren van de Employee Experience kun je een duurzame werkrelatie ontwikkelen, die gericht is op het vergroten van de waarde van medewerkers in het perspectief van hun gehele loopbaan en kunnen zij beter het verschil maken voor klanten. Via de employee experience kunnen we het werk simpeler, persoonlijker, plezieriger, effectiever, betekenisvoller en meer klantgericht maken. Daarmee worden we niet alleen productiever, maar verhogen zo ook de toegevoegde waarde van onze medewerkers voor onze klanten.

De uitdagingen van Hybride werken zijn nieuw voor werknemer en werkgever. Inzicht in de employee experience is cruciaal om de werkrelatie tussen werknemer en werkgever optimaal in te vullen, om de medewerker betrokken, gemotiveerd en enthousiast te houden, om de waarde van de medewerker maximaal tot zijn recht te laten komen en de klantimpact optimaal kan zijn.

Met de komst van Covid19 is ook de employee experience van veel mensen op zijn kop gezet. Sommige zaken zullen tijdelijk blijken te zijn, anderen zullen voorgoed veranderen. Op zoek naar het nieuwe normaal vraagt dit om het vinden van een nieuwe employee experience, waarin best of both worlds, digitaal en reëel, optimaal samenkomen. Waarin de medewerker effectief, met plezier en voldoening zijn/haar functie betekenisvol kan uitoefenen.

“In het Hybride werken kan inspireren om een employee experience te ontwikkelen op de driesprong van high tech, high touch en high meaning: met technologie die mensen raakt en betekenis toevoegt.”

Uiteindelijk staat niet alleen het werkplezier van medewerkers op het spel. Maar als gevolg hiervan ook klanttevredenheid en daarmee de continuïteit van bedrijven en hun business.

Archieven
Categorieën