Hybride werken en EX

Employee Experience Management cruciaal voor succesvolle implementatie van hybride werken.

Sinds vrijdag 13 maart 2020,  werd de employee experience voor velen revolutionair veranderd. Ineens was deze volledig digitaal. Hoe pakte dit uit voor de medewerker en de werkgever? Er zijn geluiden van toegenomen efficiency, maar ook van toegenomen druk door de continue combinatie van werk en prive. Meer productiviteit, maar ook minder focus. Toegenomen vermoeidheid na een werkdag, maar ook meer rust door ontbreken van reistijd. Toegenomen taakgerichtheid, maar ook het verlies van plezier en verbinding in het werk.

Nu we de grootste impact van de pandemie achter ons kunnen laten, is het moment dat we op zoek moeten naar best of both worlds. Hoe combineren we digitaal werken op afstand met samen komen op de werkplek. Hoe behouden we de positieve effecten van beide en minimaliseren we de min-punten. Tegelijk komen er ook nieuwe vragen. Wat doet werken op afstand met mijn carrière kansen op termijn? Nabijheid was tot nu toe altijd een belangrijke loopbaan versneller? Wat doet de rest van de organisatie, Wat mis ik allemaal als ik thuis zit, Ben ik nog wel goed aangesloten?  etc…

 

 

“The more technology we use, the more important people are.”

We zullen aldoende op zoek moeten naar een nieuwe employee experience. Een experience die (psychologisch) veilig is, met balans in technologie en menselijke verbinding. Een  experience die efficiënt en productief werken mogelijk maakt, voldoening geeft en betekenis geeft aan het werk. Een experience die zowel resultaatgericht als engagement gericht is, zinvol is en plezier en inspiratie geeft. Een experience die tegemoet komt aan de diverse onzekerheden van op afstand werken en de toegenomen eisen aan de werkrelatie.

Via de employee experience kunnen we het werk simpeler, persoonlijker, plezieriger, effectiever, betekenisvoller en meer klantgericht maken, zowel vnauit huis als op de werkplek. Daarmee worden we niet alleen productiever, maar verhogen zo ook de toegevoegde waarde van onze medewerkers voor onze klanten.

De uitdagingen van Hybride werken zijn nieuw voor werknemer en werkgever. Inzicht in de employee experience is cruciaal om de werkrelatie tussen werknemer en werkgever optimaal in te vullen, om de medewerker betrokken, gemotiveerd en enthousiast te houden, om de waarde van de medewerker maximaal tot zijn recht te laten komen en de klantimpact optimaal kan zijn.

“Hybride werken kan inspireren om een employee experience te ontwikkelen op de driesprong van high tech, high touch en high meaning: met technologie die mensen raakt en betekenis toevoegt.”

Uiteindelijk staat niet alleen het werkplezier van medewerkers op het spel. Maar als gevolg hiervan ook klanttevredenheid en daarmee de continuïteit van bedrijven en hun business.

Archieven
Categorieën