Agile <=> Employee Experience

Agile werken mag zich al een tijdje verheugen in toenemende populariteit, eerst in de IT-wereld, waar het is ontstaan. Maar nu ook in de HR-wereld. En is het toeval of niet dat tegelijk met de interesse in Agile werken ook de interesse bij HR in de Employee Experience van de medewerker is gestegen.

 

In eerste instantie lijkt Employee Experience in het kielzog van Agile werken meegezogen te worden. Maar andersom geldt ook dat Agile werken gestimuleerd wordt door de wens om vanuit de Employee Experience naar het HR beleid te kijken. En door kleine veranderingen en concrete opleveringen de experience concreet te verbeteren. Typisch een agile benadering.

Agile werken berust op een aantal waarden in het samenwerken, transparantie, flexibilteit, snelheid in opleveren en concrete resultaten, autonomie van het team en coaching. Dit zijn precies ook de waarden die medewerkers in hun werk zoeken. Volgens OC Tanner report (2019): ‘Employees desire more autonomie, more transparent communication, more mentoring and more flexibility in how and where they work. En minder management.’ De Agile waarden kunnen daarmee de employee experience positief beïnvloeden.

Een belangrijke consequentie van Agile werken is dat medewerkers op de werkvloer, meer invloed ervaren op hun werk, dat hun werk beter verankerd is binnen het bedrijf door de multidisciplinaire teams. Zo hebben ze meer inzicht in het grotere geheel in het bedrijf en wat hun bijdrage daaraan kan zijn. Hierdoor ervaren medewerkers veel meer het gevoel dat hun werk ertoe doet, dat zij met hun talenten verschil kunnen maken voor het bedrijf, dat zij ertoe doen. Een van de belangrijkste behoeften van mensen in hun werk, het gevoel dat je zinvol werk doet. En daarmee een van de belangrijkste behoeften in de employee experience.

Zo profiteert de medewerker twee keer van deze trend, een leukere manier van samenwerken, met meer autonomie en meer aandacht voor de experience op het werk.

 

Het lijkt dan ook logisch dat, en niet geheel toevallig, dat met de opkomst van Agile werken in het HR-gebied ook het employee experience denken haar plek langzaam opeist. En beiden steeds belangrijker worden binnen het HR-werkgebied. Wellicht zou je ze ook niet los van elkaar hoeven te zien, want beiden hebben tot doel om bij te dragen aan de business en beiden lijken elkaar in de praktijk nodig te hebben. En volgens een belangrijke Agile waarde gaat samenwerken beter, dan als ieder voor zich aan het werk gaat.

Archief
Categorieën