Werken aan de Employee Experience is als tuinieren

We leven in een Experience gedreven economie. Dit creëert ook hogere verwachtingen van de experience op het werk. We stellen steeds hogere eisen. We verwachten niet alleen dat het product werkt, maar dat de gehele experience er omheen tevreden stemt, gemakkelijk is en ons liefst ook inspireert. Deze stijgende verwachtingen van een experience zijn het meest zichtbaar bij de jongere generaties op de arbeidsmarkt die als consument niet anders gewend zijn.

De invloed van de experience werkt op vele terreinen door. Want het gaat niet alleen om een candidate of onboarding experience, er zijn nog veel meer employee journey’s in de relatie met de werkgever en dan hebben we het nog niet eens over de dagelijkse experience die geboden wordt. Het optimaliseren van de employee experience is dan ook zelden een zaak van een eenmalige (quick) fix, maar vraagt om continue aandacht, net als tuinieren.

 

 

 

Het gaat bij EX niet alleen om het gelukkig maken van medewerkers. Betrokken, enthousiaste en gemotiveerde medewerkers dienen een doel. Een zeer positieve Employee Experience heeft een positieve impact op business- en HR-doelstellingen.

  • Business impact, verhogen van de meerwaarde van medewerkers (De Employee Lifetime Value) door een zeer positieve employee experience, is terug te zien in enthousiastere medewerkers en een stijging in klanttevredenheid, meer ambassadeurs en betere bedrijfsresultaten. Op deze manier wordt de employee experience verbonden met de klant experience en wordt de waarde (en de waardeontwikkeling) van de medewerker concreet.
  • HR impact, een zeer positieve employee experience heeft ook een bewezen positieve invloed op diverse HR KPI’s, Ten eerste vaart de omvang en continuiteit van de personeelsbezetting er wel bij door de invloed op retentie en reputatie en minder verzuim. Vervolgens groeit ook de Employee Engagement wat het positieve effect voor de business nogeens versterkt.

Een lange termijn scope helpt om de ontwikkeling van de toegevoegde waarde van medewerkers structureel te verhogen. De waarde van de medewerker wordt niet al gerealiseerd op het moment van de ‘hire’.  Het is juist in de werkrelatie dat die waarde ontstaat en vervolgens verder kan groeien. De waarde die ontwikkelt zich dus in de tijd en groeit naarmate de medewerker langer voor de werkgever werkt (Employee Lifetime Value). Behoud van personeel maakt het mogelijk  dat de medewerkers hun optimale waarde niveau kunnen halen.

Dan is de vraag niet meer: “ben ik relevant voor de medewerker en v.v.”. Dan is de vraag: “hoe blijf ik relevant voor de medewerker en v.v.”.

innovatie-en-groei-rene-herremans-merkrelaties

Dit vergt doorlopend aandacht, in een wereld waar verandering de enige constante is en de eisen en verwachtingen van de werkrelatie dus ook veranderen in de tijd. Employee Experience kun je zo vergelijken met tuinieren, je bent nooit klaar. Het gras groeit niet harder door er aan te gaan trekken, maar door continue aandacht en verzorging. De groei komt uit de plant zelf. Zo is het ook met medewerkers, (zeker in onze NL-werkcultuur). De medewerker groeit zelf, door de juiste baan, de juiste uitdaging, de juiste zorg en aandacht. En de juiste voeding (inspiratie, inzichten, kennis, opleiding, workshops, feedback) op het juiste moment. En als de zon ook nog af en toe schijnt, voor de nodige betekenis, richting en vreugde in je werk, dan bied je medewerkers de optimale experience om te groeien, als mens en in toegevoegde waarde.

Archieven
Categorieën