Employee Engagement

Employee Engagement

Zelfbevestiging en zingeving vind je niet in prestaties maar in relaties (Joachim Duyndam)

Niemand wil leven met het idee onbelangrijk of overbodig te zijn. We willen allemaal een authentieke prestatie neerzetten, een persoonlijk verschil maken. In werk, prive, sport, of welk domein dan ook.

Driekwart van de Nederlandse directieleden erkent dat onverschillige, ineffectieve of gefrustreerde werknemers een van de grootste bedreigingen voor een organisatie zijn. Dit leidt tot ongewenst verloop en verlies aan productiviteit en een minimale klanten focus. En legt daarmee een directe en significante druk op zowel klanttevredenheid als de winstgevendheid van een organisatie. Toch neemt slechts een enkeling maatregelen om daar iets aan te doen.

verbinding
verschillenden-identiteiten

Employee Engagement gaat vooral over wil ik mij inzetten voor mijn werk en werkgever en wil ik wel ambassadeur zijn voor mijn werkgever. Engagement van de medewerker wordt bepaald door de betekenis van het werk, het persoonlijke verschil dat een medewerker kan maken en vooral de (dagelijkse) ervaringen die medewerkers opdoen. Ervaringen uit het verleden, het heden en de verwachtingen voor de ervaringen in de toekomst zijn de kern waarop betrokkenheid draait.

Het mappen van de employee journey om inzicht te krijgen in de ervaringen van medewerker. En deze bijvoorbeeld via de door mij ontwikkelde Employee Experience matrix met elkaar in een logisch verband te brengen, maakt het mogelijk om op experiences te gaan sturen. Cruciaal voor organisaties die met hun medewerkers meer waarde voor de klant willen creëren. En cruciaal voor organisaties die ook meer waarde voor hun medewerkers willen creëren.

Zie ook enkele van mijn blogs:

De 3 B’s van employee engagement

Wakker het vuur aan in uw medewerkers

Bronnen van betrokkenheid

Archieven
Categorieën