Digitale Transformatie en EX

Effectieve Digitale Transformatie kan niet zonder een EX-perspectief

Digitale transformatie biedt de kans om de employee journey opnieuw te ontwerpen tot een ‘engaging’ journey met gemaks momenten en onderscheidende ‘moments of truth’, momenten om te delen. Andersom biedt het denken vanuit de employee journey digitale transformatie ambities de mogelijkheid om medewerkers mee te krijgen in die ambitie.

 

Want nieuwe technologie wordt niet automatisch omarmd door medewerkers. Medewerkers raken vervreemd van werk en organisatie, door verder gaande mechanisering en automatisering. Ze raken door technologisering, en de bijbehorende procesfocus op instrumentele functionele aspecten, niet alleen de connectie kwijt tussen bedrijfsambitie, klant en hun eigen werk. Maar vaak ook de autonomie in hun werk, het werk moet uitgevoerd worden zodat de techniek kan functioneren.

In de aanpak van en de communicatie over digitale transformatie wordt techniek vaak tegenover mensen gezet, in de betekenis van vervangbaarheid. Hierdoor wordt de ‘techniek paniek‘ onder medewerkers eerder versterkt dan weg genomen. Technologie en mens moeten niet tegenover elkaar gezet worden, maar hebben juist een wisselwerking met elkaar, mens en techniek gaan voortdurend relaties met elkaar aan. En die kun je als werkgever vormgeven samen met je werknemers, een EX benadering biedt daar de tools bij uitstek voor.

“The more technology we use, the more important people are.”

Digitale Transformatie heeft een fundamentele impact op de employee experience en daarmee op de added value van de medewerker. Voor een succesvolle digitale transformatie helpt het als je als werkgever weet te

“inspireren om technologische toepassingen te maken op de driesprong van high tech, high touch en high meaning: technologie die mensen raakt en betekenis toevoegt.”

Uiteindelijk staat niet alleen het werkplezier van medewerkers op het spel. Maar als gevolg hiervan ook klanttevredenheid en daarmee de continuïteit van bedrijven en hun business.

Archief
Categorieën