Tegenvallende EX leidt tot afhaken

Tegenvallende Employee Experience leidt tot afhaak gedrag. Groter verloop en meer burn-out.

Steeds vaker zien we berichten over afhakende medewerkers een stijgend ziekteverzuim door burn-out. In de zorg, in het onderwijs, maar ook bij profit organisaties waar de druk op resultaat steeds groter wordt en individuele medewerkers daarop aangesproken worden. Bovendien lijkt de grootste generatie op de werkvloer, die van millenials, hier ook nog eens extra vatbaar voor. Zij hebben vaak de hoogste verwachting van hun werk, waardoor de impact van een tegenvallende experience, sneller leidt tot burn out en verloop.

 

Tot begin dit jaar was er op de arbeidsmarkt sprake van een gemiddeld afnemende loyaliteit in de werkrelaties. Enerzijds omdat werkgevers steeds minder zekerheid konden of wilden bieden. Zichtbaar in flexibele contractvormen en flexibiliteit in het aantal gewerkte uren. Anderzijds omdat werknemers steeds nadrukkelijker keken naar what’s in it for me. En wel NU. Om vervolgens steeds meer hun eigen plan te trekken. Daarmee kreeg de werkrelatie van werkgever en werknemer steeds meer een korte termijn, transactie, focus. Voor een loyaliteits commitment en het ontwikkelen van meerwaarde van medewerkers biedt juist een oriëntatie in de tijd, op de werkrelatie, interessante inzichten en mogelijkheden.

In het steeds drukker wordende, (veeleisender?) leven haken werknemers steeds vaker af in hun werk, niet alleen door een afnemende loyaliteit, maar ook door toename van de gevoelde druk in prive en werk, en de druk om gelukkig en succesvol te zijn op beide domeinen. Dit laatste versterkt door social media en de heersende cultuur die je zelf verantwoordelijk maakt voor je succes. Druk dat zich kan uiten in stress, burn-out en ziekmelden of de ‘vlucht’ naar een andere baan.

“79% van de medewerkers ervaren een vorm van burn out op hun werk.”

(OC Tanner report 2019)

Maximale efficiency leidt tot afnemende werkprestaties

Door de toegenomen druk en het ‘latente’ burn out gevoel wat daarmee samenhangt, vernauwd de blik en werkopvatting van medewerkers, en focussen zich steeds meer alleen op wat er van hen gevraagd wordt, op het uitvoeren van opdrachten. Zij ervaren steeds minder ruimte om na te denken over effecten van hun handelen, om te reflecteren op de betekenis van het werk, op mogelijke vernieuwingen of kansen die voorbij komen. Juist in een markt waarin steeds meer bedrijven roepen dat hun medewerkers het verschil maken, hebben medewerkers door de toenemende druk steeds minder ruimte om echt het individuele verschil te maken.

Door alleen aan de kostenknop te draaien komt de toegevoegde waarde en productiviteit knop steeds verder onder druk te staan. De efficiency focus houdt geen rekening met wat je kwijtraakt als je mensen helemaal uitperst. Een groot deel van de menselijke meerwaarde wordt uit het proces geperst. Creativiteit, innovativiteit, ambachtelijkheid, reflectie en ethiek, verdwijnen uit de processen. Mensen voeren alleen nog maar de regels en de opdrachten uit, zonder zelf na te denken over de effecten.

En als medewerkers hun persoonlijke standaarden willen vasthouden, vallen zij steeds vaker uit of gaan op zoek naar een andere baan. De veel-eisendheid is niet alleen een bron van burn outs maar sinds 2018 ook de snelst stijgende afhaakfactor van medewerkers (Intelligence Group). Medewerkers zoeken naar oplossingen om onder druk vandaan te komen.

Archieven
Categorieën