Tegenvallende EX leidt tot afhaken

Tegenvallende Employee Experience leidt tot afhaakgedrag. Groter verloop en meer burn-out.

Steeds vaker zien we berichten over afhakende medewerkers, medewerkers die hun heil bij een andere werkgever zoek (The Great Regeneration) of een stijgend ziekteverzuim door bijvoorbeeld burn-out. In de zorg, in het onderwijs, maar ook bij profit organisaties waar de druk op resultaat steeds groter wordt en individuele medewerkers daarop steeds minder invloed hebben maar er wel steeds meer op aangesproken worden. Bovendien lijkt de grootste generatie op de werkvloer, die van millennials, hier ook nog eens extra vatbaar voor. Zij hebben vaak de hoogste verwachting van hun werk, waardoor de impact van een tegenvallende experience, sneller leidt tot afhaken.

 

Op de arbeidsmarkt was al een tijdje sprake van een gemiddeld afnemende loyaliteit in de werkrelaties. Maar nu komen er de vooruitzichten van een Great Regeneration bij, waarin medewerkers ‘massaal’ hun baan opzeggen. Enerzijds omdat werkgevers steeds minder zekerheid konden of wilden bieden. Zichtbaar in flexibele contractvormen en flexibiliteit in het aantal gewerkte uren. Anderzijds omdat werknemers steeds nadrukkelijker kijken naar what’s in it for me. En wel NU. Om vervolgens steeds meer hun eigen plan te trekken.

Daarmee heeft de werkrelatie van werkgever en werknemer steeds meer een korte termijn, transactie, focus gekregen, met grote consequenties voor de personeelsbezetting. Met voor de operationele continuïteit en de business funeste gevolgen.

Daar komt bij dat de druk op personeel ook nogeens steeds groter wordt. Niet alleen door problemen in de personeelsbezetting, maar ook doordat het werk gemiddeld genomen steeds complexer wordt en de balans werk-privé  steeds meer onder druk komt. En tegelijk willen we bovendien ook steeds meer in het leven. Want ook privé ervaren we de druk om gelukkig en succesvol te zijn omdat dat nu eenmaal de norm lijkt te zijn. Versterkt door social media en de overtuiging dat je zelf verantwoordelijk bent voor je succes (of het ontbreken daarvan).

Maximale efficiency leidt tot afnemende werkprestaties

Door de toegenomen druk focussen medewerkers zich steeds meer alleen op wat er van hen gevraagd wordt, op het uitvoeren van opdrachten. Dit klinkt goed, maar daardoor vallen zaken steeds vaker en sneller tussen wal en schip. Werknemers ervaren steeds minder ruimte om na te denken over effecten van hun handelen, om te reflecteren op de betekenis van het werk, op mogelijke vernieuwingen of kansen die voorbij komen. Waardoor steeds vaker situaties zich voor doen van operatie geslaagd, patiënt overleden. Juist in een tijd waarin steeds meer bedrijven roepen dat hun medewerkers het verschil maken, hebben medewerkers door de toenemende druk steeds minder ruimte om echt het individuele verschil te maken.

Door alleen aan de kostenknop te draaien komt de toegevoegde waarde en productiviteitsknop steeds verder onder druk te staan. De efficiency focus houdt geen rekening met wat je kwijtraakt als je mensen helemaal uitperst. Een groot deel van de menselijke meerwaarde wordt uit het proces geperst. Creativiteit, innovativiteit, ambachtelijkheid, reflectie en ethiek, verdwijnen uit de processen. Mensen voeren alleen de regels en de opdrachten uit, zonder zelf na te denken over de effecten.

Archieven
Categorieën